Our Terms and conditions of use

Rule 1

Beheerskosten (€ 0,50 per transactie) worden in rekening gebracht.

Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan, gelieve niet tot aankoop over te gaan.
Koopt u wel dan gaat u met Onze Voorwaarden akkoord.

Management fees (€ 0.50 per transaction) will be charged

If you can not agree with this, please do not purchase.
If you do buy, you agree with our Terms and Conditions.

Rule 2

Onder Beheerskosten wordt verstaan:
kosten van verpakking
kosten van verwerking
kosten van administratieve follow-up

Rule 3

Geen / no / keine / pas cheques / or stamps.
If cash, only EURO's.

Op onderbiedingen wordt niet gereageerd.
Please no offers below the startprice.

Rule 4

Verzenden voor risico koper!
Shipping is buyer risk!

Rule 5

indien er geen scan van de achterzijde aanwezig is --> vraag er dan naar
 If there is no scan of the rear-side --> ask for it

Rule 6

Eventuele fouten in omschrijving en/of afbeelding voorbehouden.
Errors in description and / or image(s) Reserved.

Rule 7

indien er geen scan van de achterzijde aanwezig is --> vraag er dan naar
 If there is no scan of the rear-side --> ask for it